3.MEĐUNARODNI
FESTIVAL PLIVANJA
ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
10.-11.12.2022.

Start for