2.MEĐUNARODNI
FESTIVAL PLIVANJA
ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
04.12.2021.