Klikom na doljnji link možete skinuti Listu prijava za 2. FESTIVAL PLIVANJA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM.

Molimo Vas da provjerite sve unešene prijave radi izbjegavanja mogućih pogrešaka.